Ομάδες εικαστικής θεραπείας με παιδιά

ANTI-COVID-19

Στη σελίδα αυτή σας παρουσιάζω τη δουλειά μας σε μια ομαδική θεραπεία παιδιών σχολικής ηλικίας με τη συμμετοχή της μητέρας τους κατα τη διάρκεια της περιόδου του αυτοπεριορισμού λόγω COVID. Ο στόχος του γκρουπ ήταν να δοθεί διέξοδος εκφρασης των συναισθημάτων των παιδιών σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση όπως αυτή της πανδημίας.

Οι τελευταίες συνεδρίες είχαν σα στόχο την ανάδειξη της συνοχής και της δύναμης της συνύπαρξης. Τα αποτελέσματα της μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Το ηλιακό μας σύστημα

Η πυραμίδα των χεριών