Το μυστικό της επιτυχίας μιας σειράς συνεδριών

Ποιό είναι το μυστικό της επιτυχίας μια σειράς συνεδριών εικαστικής θεραπείας;

Μάρτιος 2021

Η ενσυναίσθηση

Η ενσυναίσθηση και η εμπειρία του θεραπευτή είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας για το πόσο επιτυχημένη θα είναι μια θεραπευτική σχέση. Το να κατανοεί, να αισθάνεται τον θεραπευόμενο ακόμα και αν διαφωνεί μαζί του, να είναι ανοιχτός και ανεκτικός, είναι στοιχεία που καθορίζουν την πορεία της ψυχοθεραπείας.

Οι στόχοι

Καθώς η θεραπεία περνάει συχνά από τα στάδια της συνειδητοποίησης, αποδοχής και του θρήνου για κάποια απώλεια, δυσκολία ή τραύμα, η επικέντρωση στον τελικό στόχο της αυτονομίας του θεραπευόμενου είναι ουσιαστική για το αποτέλεσμα. O καθορισμός στόχων της θεραπείας από τον θεραπευτή σε συνεργασία με τον θεραπευόμενο είναι απαραίτητος για την επίτευξή τους με ασφάλεια και εμπιστοσύνη.

Η θέληση

Ένα ακόμα μυστικό μιας επιτυχημένης θεραπευτικής σχέσης είναι σε η θέλησή του θεραπευόμενου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που τον απασχολεί. Τα περισσότερα άτομα αδυνατούν να δουν από την αρχή το δρόμο για τη θεραπεία τους. Εκείνοι όμως που είναι αποφασισμένοι να βρουν τη λύση και να αλλάξουν τη ζωή τους, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για μια αποτελεσματική ψυχοθεραπεία.

Η χημεία

Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρθούμε στη χημεία ανάμεσα στον θεραπευτή και θεραπευόμενο που είναι βασική προυπόθεση για την δημιουργία εμπιστοσύνης, απαραίτητο συστατικό για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε θεραπευτικής σχέσης.