Αμοιβές των θεραπευτών

μύθοι και πραγματικότητα

Πώς καθορίζεται η αμοιβή ενός ψυχοθεραπευτή;

Φεβρουάριος 2022

Η αμοιβή ενός ψυχολόγου ή ψυχοθεραπευτή ή άλλου ειδικού της ψυχικής υγείας, καθορίζεται από μια σειρά από εξειδικευμένες δαπάνες σχετικές με το επάγγελμα και φυσικά από τις προσωπικές του ανάγκες. Σας παρουσιάζω τις σημαντικότερες:

1.Ο χρόνος πριν και μετά τη συνεδρία μας

Πριν τη συνεδρία μας αφιερώνω συνήθως μερικά λεπτά για να διαβάσω τις σημειώσεις από την τελευταία μας συνάντηση και να συμβουλευτώ το θεραπευτικό πρωτόκολλο. Μετά το τέλος της συνεδρίας συμπληρώνω τις σημειώσεις που κρατάω στη διάρκεια της συνεδρίας και αφήνω πίσω μου σταδιακά αυτό το συναισθηματικό ταξίδι που ζω με κάθε έναν από εσάς.

2.Ασφαλιστικές, συνταξιοδοτικές εισφορές και φορολογία

που είναι υποχρεωτικές για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.

3.Συμμετοχή σε επαγγελματικές ενώσεις

Για τη σωστή ενημέρωση μου είμαι μέλος των σχετικών επαγγελματικών ενώσεων στην Ελβετία (ASCA, APSAT) αλλά και στην Ευρώπη (EFAT).

4.Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και συνέδρια

Παρακολουθώ σεμινάρια και συνέδρια στον τομέα μου τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του επαγγελματικού οργανισμού που με εποπτεύει (ASCA).

5.Αμοιβή του επόπτη θεραπευτή μου

Η θεραπευτές έχουν την υποχρέωση αλλά και την ανάγκη να μιλούν εμπιστευτικά σε έναν επόπτη θεραπευτή, τόσο για να λαμβάνουν καθοδήγηση σε δύσκολες περιπτώσεις όσο και για να αποφορτίζονται και οι ίδιοι.

6.Ενοίκιο επαγγελματικού χώρου

Στο επάγγελμα του θεραπευτή, η δυνατότητα να με επισκεφτείτε και να με συναντήσετε προσωπικά είναι βασικό δικαίωμα. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στο Centre Medical de Meyrin της Γενεύης.

7.Κόστος προώθησης στα μέσα δικτύωσης

Χωρίς αυτά θα ήταν αδύνατο να διαβάζετε αυτή τη σελίδα :-)

8.Κόστος της ζωής

Είμαι χαρούμενη όταν στο τέλος της ημέρας μπορώ να προσφέρω κι εγώ στον εαυτό μου και στην οικογένειά μου τα απαραίτητα.